Mentor

Ha regisztrált mentor vagy, itt léphetsz be.
Ha pedagógus vagy, és szeretnél részt venni programunkban, itt regisztrálhatsz! A regisztrációt követően felvesszük a kapcsolatot, hogy a programban résztvevő mentor felhasználó lehess!

A „Nyelvében él a Nemzet” határon átnyúló civil együttműködés az anyanyelv ápolásáért programunk mentoraként kiemelt fontosságú szereped van projektünk sikerességében, az anyanyelvi nevelés támogatásában.
A projekt során az alábbi tevékenységekben várjuk segítségedet:

  • diákok bevonása, regisztrálása a programba
  • a regisztrált diákok anyanyelvi segítése, támogatása, mentorálása
  • a diákok írásainak átolvasása, lektorálása és publikálása

„Nyelvében él a nemzet” programunkról

Szervezetünk küldetése, hogy a jelenlegi határon kívül élő magyar lakosság anyanyelvi nevelésében, nyelvi hagyományápolásában is a legkorszerűbb technikai módszereket bevonja, rendelkezésre bocsássa, megismertesse. Eddigi tevékenységünk során Szlovákiában és Ukrajnában volt erre módunk. Jelenlegi projektünk az Ukrán határ menti területekre koncentrál.

A projekt konkrét célja, megalapozni a kiegészítő anyanyelvi oktatást egy internetes alkalmazás fejlesztésével, használatának megismertetésével. Nyelvész, pedagógus és gyógypedagógus önkénteseink közreműködésével, a helyi pedagógusok bevonásával, felkészítésével indítjuk útjára weboldalunkat. Ezen túl az új nyelvészeti módszerekre is szeretnénk felhívni a figyelmet egy konferencia keretében. Fontos célunk erősíteni az identitástudatot, az anyaországhoz való kötődést, a kulturális értékek megőrzését. További célja a programnak a hátrányos helyzetű magyar diákok lemaradásának, oktatásból való lemorzsolódásának csökkentése, integrációjának támogatása.

Az oldalunkon olyan magyar nyelvi pedagógiai módszert alkalmazunk, ami önmagában motivál a tanulásra és lehetővé teszi a magyar nyelvi kommunikációs készség fejlesztését minimális szakmai segítséggel, ami a pedagógus hiányt próbálja ellensúlyozni.

Előzmények

Alapítványunk önkéntesei korábbi civil tevékenységük során több alkalommal jártak Kárpátalján, ahol a Shidno Evropejska Misszija Alapítvánnyal közös programokban vettek részt a helyi magyar kisebbség támogatása céljából. Önkénteseink 2005-től a Hátország Egyesülettel, 2007-től már a netPublica Alapítvány keretein belül több alkalommal jártak Beregszászon. Az egyik legaktívabb magyarok által működtetett, de holland- magyar-ukrán koprodukcióban működtetett civil szervezet, a Kelet-Európa Misszió segítségével helyi magyar nyelvi projektben vettünk részt. Önkénteseink ekkor szembesültek a helyi magyar kisebbség anyanyelvi oktatásának problémáival, a szociálisan is hátrányos helyzetben élők tanulási problémáival. Különösen igaz ez a térségben szegregált közösségekben élő magyar anyanyelvű romákra. A Shidno Evropejska Misszija Alapítvány saját iskolákat hozott létre, miután azt tapasztalták, hogy a gyermekeket nem tudják hatékonyan integrálni a helyi többségi iskolákba, ami identitás problémát, integrációs gondokat okoz, és tovább mélyíti a szociális helyzetük romlását. Ezek az iskolák többnyire az alsóbb évfolyamokat működtetik, azzal a fő céllal, hogy írni, olvasni, számolni megtanuljanak a gyermekek. A jól tanuló diákokat mielőbb igyekeznek a többségi iskolába integrálni, megtartva magyar anyanyelvi oktatásuk lehetőségét. Bár a helyi magyar pedagógusok felismerték, hogy speciális felzárkóztató, fejlesztő módszerekre lenne szükségük, erre nincs megfelelően képzett humán erőforrásuk, és alkalmas oktatási módszerük. Sajnos Ukrajna részéről erre külön támogatást eddig nem kaptak, és a jövőben sem várható a helyzet változása. Ezért tartottuk szükségesnek civil kezdeményezés keretében a hazai magyar nyelvi pedagógiai módszerek és korszerű informatikai támogatás kijuttatását és ezzel a határon túl élő magyarság anyanyelvének ápolását helyi magyar civil partnereinkkel együttműködésben.

Azért írunk, mert mások tudtára szeretnénk adni valamit élményeinkből, gondolatainkból. Miközben pedig megfogalmazzuk mindezeket, gondolataink kikristályosodnak, teljességre jutnak. Ma már egyre ritkábban ragadunk tollat mindehhez, mert sokkal egyszerűbb leülni a gép elé. Sőt, a mai kor gyermekének ez sokkal motiválóbb is. Hiszen a megfelelő honlapon akkor nem egy, hanem akár több tucat ismerőssel is megoszthatják gondolataikat. És azok a gyermekek és fiatalok, akiket egyre nehezebb rávenni arra, hogy elolvassanak egy könyvet, vagy legalább egy rövid novellát, szívesen olvassák egymás írásait a neten.

Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk kitágítani a netes olvasási és írási kultúrát, megvalósítani, hogy a laptopra, vagy a PC-be írt szöveg is legalább olyan kidolgozott legyen mint a tollal írott. Ezáltal az olvasóközönség is igényesebb alkotásokat olvashat. Sőt, elindít egy közös gondolkodást és egy közös fejlődést, amit író és olvasó együtt végez. Éljenek bár az anyaországban vagy a határon túl.

Linkek